TORVEREGLER


Furesøens Loppemarked skal være en rar
og behagelig oplevelse for alle.

Derfor har vi et regelsæt for stadeholdere
og besøgende.   


Mødetid 6 til 8 - ring ved forsinkelse

Mødetid og check-in for stadeholdere sker fra 6 til 8.
Efter 8 kan staden udlejes til anden side. Stadeleje refunderes ikke ved afbud eller udeblivelse. Vi anbefaler, at ulige  stadenumre ankommer fra 6 til 7 og lige stadenumre fra 7 til 8. Så er der mere plads til alle.

Læs af først, kør væk og sæt så op

Det er tilladt at køre bil ind til standen for at læsse af. Herefter skal den straks fjernes. Opsætning af ting på standen, skal ske efter du har kørt din bil væk til Kulturhusets parkeringsplads .

Parker kun på Kulturhusets P-plads

Parker din bil og trailer på P-pladsen ved Kulturhuset. Den ligger 100 m fra markedet. Se vores kort under 'Find vej'.
Det er ikke tilladt at parkere på Farum Bytorvs parkeringsplads, da den er forbeholdt centrets kunder og vores gæster.

Din stade - dog med plads til naboen  

En stadeplads udgør et areal på 8m2 minus lidt gangareal til naboen. Alle effekter skal placeres indenfor afmærkningerne af standen.

En pæn stade sælger bedre

Arranger din stade så dine ting tager sig godt ud. Medbring et bord, brug en papkasse, en stige og tøjstativer til dine effekter. Varer i store bunker på asfalten gør sig ikke; så lej hellere et bord af os.       

Arrangørens begrænsede ansvar 

Loppemarkedets arrangør er ikke ansvarlig for skader, reklamationer, tyveri eller bortkomst af nogen art.

Sælg kun brugte genstande

Vi er et loppemarked med fokus på genbrug - ikke et kræmmermarked. Du må derfor kun sælge brugte genstande. Der må ikke sælges våben, nye varepartier, fødevarer, drikkevarer eller uddeles gratis effekter. 

Sælg alt hvad du kan - efter 9

Loppemarkedet åbner for salg kl 9. Ikke før.  Alle kunder skal have lige mulighed for at komme først til de gode varer du har medbragt. Henvis gerne til regler og til os som arrangører, hvis du oplever forespørgsler  på salg før 9.    

Hæng jer ikke i træerne 

Der må ikke anvendes pløkker eller fortøjning på stadepladsen . Hænge ikke effekter i træer,  hække eller anden beplantning.  Du er som stadelejer erstatningspligtig for skader på din plads og beplantningen.  Dette gælder også for efterladt affald.

Åbent til 14 

Vi holder åbent til kl 14. Først herefter må du pakke ned. 
Pak dine ting, før du henter din bil og kører ind på pladsen igen. 

Rent og pænt igen inden 15 

Din stadeplads skal være ryddet og rengjort senest kl 15.
Ryd din stadeplads for alt affald - madpapir, skodder, glasskår - og ikke mindst usolgte varer. Tag affaldssække med og bring dit affald med hjem. Affaldscontainere på torvet må ikke benyttes.

Anvisninger skal efterkommes

Enhver skal efterkomme torveregler samt anvisninger, der gives af arrangøren og af politiet. Enhver der overtræder torvereglerne eller er til gene for andre handlende kan bortvises og betaling for en stand refunderes her ikke .

Regn er ingen hindring

Vi holder åbent - også selvom det regner. Stadeleje refunderes således ikke i tilfælde af regn eller andet dårligt vejr. 

OVER 30 ÅRS KOMBINERET ERFARING OG EKSPERTISE


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

GARANTI FOR OMKOSTNINGSBESPARELSER OG MATERIALER I HØJ KVALITET


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

05

Underoverskrift


1275+

Underoverskrift


7000+

Underoverskrift


24000+

Underoverskrift


ENKELT STAND


200,-

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

DOBBELT STAND


375,-

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

STOR STAND


300,-

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q. Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.


Q. Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.


Q. Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.