Furesøens Loppemarked skal være en rar og behagelig oplevelse for alle. 
Derfor har vi et regelsæt for stadeholdere og besøgende.  

Mødetid 6 til 8

Mødetid og check-in for stadeholdere sker fra kl. 6 til kl. 8. Efter kl. 8 kan staden udlejes til anden side.
Stadeleje refunderes ikke ved afbud eller udeblivelse. 

Læs ting af først, kør væk og sæt så op

Det er tilladt at køre bil ind til standen for at læsse af. Herefter skal den straks fjernes.

Opsætning af ting på standen, skal ske efter du har kørt din bil væk til Kulturhusets parkeringsplads.

Parker på Farum Bytorv

Parker din bil og din trailer på P-pladsen ved Farum Bytorv. Den ligger 100 m fra markedet.

Du kan altså ikke bruge din trailer eller bil, som en stade på pladsen. 

Din stade - med plads til naboen  

Arealet for din stadeplads er afmærket. Hold alle dine effekter indenfor afmærkningerne - minus lidt gangareal.  

Vis hensyn til din nabo, som sikkert har lige så mange ting med som dig. 

Ingen varer på jorden; en pæn stade sælger bedre

Arranger din stade så dine ting tager sig godt ud. Smid ikke varer i bunker på asfalten. Medbring et bord, brug en papkasse, en stige og tøjstativer til dine effekter - eller lej udstyr af os. 

Sælg kun brugte genstande

Vi er et loppemarked med fokus på genbrug - ikke et kræmmermarked. Du må derfor kun sælge brugte genstande. Der må ikke sælges våben, nye varepartier, føde- eller drikkevarer.

Åbent kl. 9

Loppemarkedet åbner for gæster kl. 9. Som stadeholder skal du derfor ankomme, så du har læsset ting af og er ude af pladsen med din bil senest kl. 8 - og derefter har tid til at stille dine ting op før kl. 9.

Lukker kl. 14 

Vi holder åbent til kl. 14. Først herefter må du pakke ned. Pak dine ting, før du henter din bil og kører ind på pladsen igen.

Rent og pænt igen inden 15 

Din stadeplads skal være ryddet og rengjort senest kl. 15. Ryd din stadeplads for alt affald; madpapir, skodder, glasskår og usolgte varer. Tag affaldssække med og bring dit affald hjem. Affaldscontainere på torvet må ikke benyttes.

Regn er ingen hindring

Vi holder åbent også selvom det regner og blæser. Stadeleje refunderes ikke i tilfælde af dårligt vejr, pludseligt opstået sygdom eller andre pludseligt opståede hindringer på markedsdagen.

Anvisninger skal efterkommes

Enhver skal efterkomme torveregler samt anvisninger, der gives af arrangøren og af politiet. Enhver der overtræder torvereglerne eller er til gene for andre handlende kan bortvises og betaling for en stand refunderes her ikke.